به گزارش شهر بورس، ارزش سبد سهام عدالت با توجه به روند متعادل شاخص در آخرین روز معاملاتی، تغییر زیادی نکرد. تعداد زیادی از نمادهای سهام عدالت درگیر صف‌های فروش بودند اما حجم عرضه در آن‌ها زیاد نبود و در نتیجه با افت قیمت زیادی همراه نبودند. ارزش سهام عدالت امروز به ۱۰ میلیون و […]

به گزارش شهر بورس، ارزش سبد سهام عدالت با توجه به روند متعادل شاخص در آخرین روز معاملاتی، تغییر زیادی نکرد. تعداد زیادی از نمادهای سهام عدالت درگیر صف‌های فروش بودند اما حجم عرضه در آن‌ها زیاد نبود و در نتیجه با افت قیمت زیادی همراه نبودند.

ارزش سهام عدالت امروز به ۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان رسید و نسبت به روز گذشته ۳۹ هزار تومان کاهش داشت.

ارزش ۶۰ درصد از سهام عدالت به شش میلیون و ۵۶۳ هزار تومان و ارزش ۳۰ درصد از آن به سه میلیون و ۲۸۱ هزار تومان رسید.