در پیش‌گشایش امروز ۷ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰ همچنان برخی نمادها در صف فروش قفل هستند. «کویر»، «قثابت» و «کاذر» در صدر جدول عرضه در بازار سرمایه امروز هستند. با این حال برخی نمادهای شاخص ساز مثل فولاد و فملی وضعیت متفاوتی دارند. نمادهای معاملاتی «پارند» و «سدشت» در صدر پرمتقاضاترین نمادها در بازار امروز هستند.

در پیش‌گشایش امروز ۷ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰ همچنان برخی نمادها در صف فروش قفل هستند. «کویر»، «قثابت» و «کاذر» در صدر جدول عرضه در بازار سرمایه امروز هستند. با این حال برخی نمادهای شاخص ساز مثل فولاد و فملی وضعیت متفاوتی دارند.

نمادهای معاملاتی «پارند» و «سدشت» در صدر پرمتقاضاترین نمادها در بازار امروز هستند.