به گزارش شهر بورس، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور در خصوص سهام عدالت گفته است: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت‌ها و سهام آن‌ها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی‌بضاعت امروز معادل هشت میلیون تومان شده و ارزش سهم ۵۰۰ […]

به گزارش شهر بورس، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور در خصوص سهام عدالت گفته است: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت‌ها و سهام آن‌ها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی‌بضاعت امروز معادل هشت میلیون تومان شده و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به چهار میلیون تومان رسیده است.

وی همچنین با تاکید بر این که امکان فروش سهام عدالت مطرح شود، اظهار کرد: ارزش سهام یک خانواده چهار نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است. در این شرایط اگر برخی طبقات دو تا سه میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می‌شود و باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.

این سخنان در حالی از سوی اسحاق جهانگیری مطرح شده است که واریز سود سهام عدالت در اسفند ماه سال گذشته با حواشی همراه شد.

در بهمن ماه سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امور سهام عدالت میزان سود هر برگه سهام یک میلیون تومانی را ۲۰۵ هزار تومان اعلام کرد؛ اما با شروع واریزی‌ها در روز سوم اسفند ماه با عدم واریز این مبلغ ( و واریز شدن تنها ۱۰۷ هزار تومان) صدای اعتراض سهام‌داران بلند شد.

علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص این اعتراض گفت: سود ۲۰۵ هزار تومانی به ازای یک میلیون تومان سهام عدالت، برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به صورت کامل واریز می‌شود چون این افراد ۵۰ درصد تخفیف و ۵۰ درصد سهام عدالت دارند. ارزش واقعی برگه‌های یک میلیون تومانی برای دیگر حدود ۵۳۰ هزار تومان است و سود این مقدار (نه یک میلیون تومان) محاسبه می‌شود.

در حالی که بنابر اظهارات صالح، برگه‌های سهام یک میلیون تومانی فقط برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دارای ارزش واقعی است و برای دیگر سهام‌داران فقط ۵۳۰ هزار تومان ارزش دارد، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی‌بضاعت به هشت میلیون تومان و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به چهار میلیون تومان رسیده است.

اما این همه ماجرا نیست، برخی از سهام‌دارن پس از گذشت ۴۵ روز از آخرین زمان واریز سود سهام عدالت، هنوز همان مبلغ ۱۰۷ هزار تومانی را نیز دریافت نکرده‌اند.

در این خصوص، حسن علائی، عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌ها سازمان خصوصی‌سازی به تجارت‌نیوز گفته است: سود سهام برخی از افراد به دو دلیل واریز نشده است، اول این که ممکن است به هر دلیلی شماره شبا برخی از افراد مسدود یا راکد باشد که سود سهام عدالت این افراد برگشت خورده و دوم این است که برخی از بانک‌ها به خاطر شیوع ویروس کرونا در واریز سود برخی از سهامداران کند عمل می‌کنند.

منبع: تجارت‌نیوز