به گزارش شهر بورس، در جلسه هفته گذشته رئیس سازمان بورس با هیات دولت به منظور حمایت از متضررین صندوق پالایش یکم تصمیم به اختصاص سهام تشویقی به آنان گرفته شد. بنابراین پیشنهاد داده شد به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده اند و نوسانات بازار […]

به گزارش شهر بورس، در جلسه هفته گذشته رئیس سازمان بورس با هیات دولت به منظور حمایت از متضررین صندوق پالایش یکم تصمیم به اختصاص سهام تشویقی به آنان گرفته شد. بنابراین پیشنهاد داده شد به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده اند و نوسانات بازار سرمایه سبب خسارت دیدن و کاهش ارزش سهام آنان شده است به میزان ضرر و زیان آنها سهام جایزه تعلق بگیرد.

اما طبق پیگیری‌های انجام شده تجارت‌نیوز از داود رزاقی، مدیر صندوق پالایش یکم هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است و جنبه عملیاتی پیدا نکرده است.