به گزارش شهر بورس، در پیش‌گشایش بورس اا اردیبهشت۱۴۰۰ دارایکم، شپنا، برکت در برترین تقاضای بورس قرار گرفته‌اند. این در حالی است که اکثر شاخص‌سازان به صورت متعادل و در محدوده صفر تابلو در حال بازگشایی هستند. بیشتر بخوانید: بورس؛ قربانی بزرگ انتخابات ۱۴۰۰ کویر، کاذر و قثابت نیز جزو برترین نمادهایی هستند که در […]

به گزارش شهر بورس، در پیش‌گشایش بورس اا اردیبهشت۱۴۰۰ دارایکم، شپنا، برکت در برترین تقاضای بورس قرار گرفته‌اند. این در حالی است که اکثر شاخص‌سازان به صورت متعادل و در محدوده صفر تابلو در حال بازگشایی هستند.

کویر، کاذر و قثابت نیز جزو برترین نمادهایی هستند که در صف فروش قرار گرفته‌اند. همچنین امروز نمادهای معاملاتی ملت، کالا، ثامید، حتوکا، ختوقا، کسعدی، خمهر، ولساپا، ولصنم، ثشاهد، ورنا، غزر، ثفارس مشمول رفع گره معاملاتی شدند.