به گزارش شهر بورس و به نقل از پاداش سرمایه، سیاوش وکیلی ، کارشناس ارشد بازار درباره تغيير دامنه نوسان به مثبت و منفی ۵ گفت: جو عمومی و افکار عمومی بازار سرمایه نسبت به تغيير ريزساختارها دچار بیش واکنشی است و نه اینکه ریز ساختارها در بازار موثر نباشند، موثر هستند اما نه به […]

به گزارش شهر بورس و به نقل از پاداش سرمایه، سیاوش وکیلی ، کارشناس ارشد بازار درباره تغيير دامنه نوسان به مثبت و منفی ۵ گفت: جو عمومی و افکار عمومی بازار سرمایه نسبت به تغيير ريزساختارها دچار بیش واکنشی است و نه اینکه ریز ساختارها در بازار موثر نباشند، موثر هستند اما نه به عنوان یک عنصر تک عاملی که فرض کنیم با این تغییر دیگر مشکل نقدشوندگی بازار اصلاح شود.

وی افزود: معتقدم که در کنار این موارد باید دیگر موارد نیز دیده شود از جمله بسته سیاستی موسوم به ۷+ ۳ که چند نکته مهم در آن وجود دارد، این موارد باید در کنار هم قرار بگیرد تا بتواند وضعیت بازار را نسبت به نقدینگی ایجاد شده کمک کند تا بازار یک روند مطلوبی به خود بگیرد.

بیشتر بخوانید: جزئیات تغییر دامنه نوسان سهام

سیاوش وکیلی ادامه داد: همگان تایید می‌کنند که بازار دچار مشکل نقدینگی است و در نتیجه حجم معاملات پایین است، دامنه نوسان متقارن به هر صورت به ایجاد تعادل در بازار کمک می کند و شاید مباحث قبلی حاکی از نوسان گیری را کاهش دهد، اما باید در کنار این اتفاق به بسته‌های مکمل از جمله بسته ۷+ ۳ نیز توجه شد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در بسته سیاستی مدون شده که در سطح سران مطرح شد جای یک ابزار خالی بود، بحث رفع ممنوعیت پرداخت تسهیلات به هلدینگ‌ها و شرکت های سرمایه گذاری است که یک سابقه ممنوعیت ۲۲ ساله دارد.رئیس کل بانک مرکزی بر رفع این ممنوعیت تاکید کرد و گفت بانک ها آماده رفع ممنوعیت هستند.

بیشتر بخوانید: شاخص بر مدار صعود

وی گفت: در حال حاضر رسانه‌های بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در تبين این موضوع دارند که افکار عمومی سرمایه گذاران نسبت به این موضوع تلطیف شود و از طرفی مطالبه گری از شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها صورت بگیرد که اکنون که با کمبود منابع مالی مواجه هستند از این فرصت ایجاد شده استفاده کرده و از بانک ها تسهیلات مد نظر خود را دریافت کنند. البته این تسهیلات به نوعی طراحی شده که فقط در جهت خرید سهام می‌شود.