به گزارش شهر بورس، در معاملات ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با اُفت بیش از ۷۸۹ واحد به پله یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحدی رسید. در معاملات امروز تعداد ۴۲۵ هزار و ۴۸ سهم اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۹۰۸ میلیارد ریال در بیش از ۵ هزار و ۲۴۸ نوبت معاملاتی داد و ستد […]

به گزارش شهر بورس، در معاملات ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با اُفت بیش از ۷۸۹ واحد به پله یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحدی رسید.

در معاملات امروز تعداد ۴۲۵ هزار و ۴۸ سهم اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۹۰۸ میلیارد ریال در بیش از ۵ هزار و ۲۴۸ نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

بر این اساس شاخص بازار اول ۲۱۶ واحد، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۲۰۵ واحد، شاخص آزاد شناور ۴۰۳۶ واحد، شاخص بازار دوم ۲۸۴۴ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۴۲۰۴ واحد، شاخص قیمت (هم وزن) ۲۷۲۵ واحد اُفت کرده است.

لازم به ذکر است برکت، خودرو، شپنا، خزامیا، فملی، شبندر و کاما از جمله نماد‌های پرتراکنش امروز بودند.

معاملات بازار فرابورس

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با رشد بیش از ۶۰ واحدی به پله ۱۷ هزار و ۵۵۳ واحدی رسید.

در بازار فرابورس نیز تعداد ۱۱۳ هزار و ۹۴ سهم به ارزش ۱۳ هزار و ۸۴ میلیارد ریال در بیش از ۸۵۳ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

منبع: میزان