به گزارش شهر بورس، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ با اُفت بیش از ۱۴ واحدی به کانال یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحدی بازگشت. در معاملات امروز تعداد ۳۴۳ هزار و ۱۹ سهم اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال در بیش از ۴ هزار […]

به گزارش شهر بورس، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ با اُفت بیش از ۱۴ واحدی به کانال یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحدی بازگشت.

در معاملات امروز تعداد ۳۴۳ هزار و ۱۹ سهم اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال در بیش از ۴ هزار و ۷۸۷ نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

بر این اساس شاخص بازار اول ۱۴۴۴۵ واحد، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۳۶۷۲ واحد، شاخص آزاد شناور ۲۰۱۲۶ واحد، شاخص بازار دوم ۱۴۴۴۰ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۴۱۳۵ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) ۲۶۸۰ واحد اُفت کرده است.

لازم به ذکر است خساپا، خودرو، فملی، اپال، شستا، بوعلی و شپنا از جمله نماد‌های پرتراکنش امروز بودند.

معاملات بازار فرابورس

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با رشد بیش از ۸۹ واحدی به پله ۱۷ هزار و ۷۵۷ واحدی رسید.

در بازار فرابورس نیز تعداد ۱۰۶ هزار و ۶۲۸ سهم به ارزش ۲۱۱ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال در بیش از ۹۲۰ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

منبع: میزان