به گزارش شهر بورس، در پایان جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل با بیش از هزار واحد افت در مدار یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد قرار گرفت. همچنین شاخص کل هم‌وزن هم با ۳۷۸۶ واحد منفی در ارتفاع ۴۰۲ هزار و ۷۹۳ واحد قرار گرفت. امروز تعداد معاملات ۳۵۰ هزار و ۷۷۹ با […]

به گزارش شهر بورس، در پایان جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل با بیش از هزار واحد افت در مدار یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد قرار گرفت. همچنین شاخص کل هم‌وزن هم با ۳۷۸۶ واحد منفی در ارتفاع ۴۰۲ هزار و ۷۹۳ واحد قرار گرفت. امروز تعداد معاملات ۳۵۰ هزار و ۷۷۹ با حجم ۴ هزار میلیارد برگه سهم بود. ارزش معاملات هم امروز به ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان رسید. امروز بیش از ۳۶۵ میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی رسید و رشد بیش از سه درصد در ۲۸ نماد و افت بیش از سه درصد در ۳۶۶ نماد اتفاق افتاد.

امروز نمادهای « فملی»، «کچاد» و «ومعادن» با تاثیر مثبت و نمادهای «خودرو» و «وتجارت» با تاثیر منفی در شاخص کل بودند. بیشترین تراکنش را هم «برکت»، «خودرو» و «خساپا» ثبت کردند. برترین گروهای صنعت نیز خودرویی‌ها، بانکی‌ها و فلزات اساسی بودند.

منبع: تجارت‌نیوز