به گزارش شهر بورس، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات ۲ خرداد ۱۴۰۰ با اُفت بیش از ۲۰ هزار و ۴۲۱ واحدی به پله یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحدی رسید. در معاملات امروز تعداد ۲۷۴ هزار و ۴۵۸ سهم اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۹۳ میلیارد ریال در بیش از […]

به گزارش شهر بورس، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات ۲ خرداد ۱۴۰۰ با اُفت بیش از ۲۰ هزار و ۴۲۱ واحدی به پله یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحدی رسید.

در معاملات امروز تعداد ۲۷۴ هزار و ۴۵۸ سهم اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۹۳ میلیارد ریال در بیش از ۳ هزار و ۸۹۷ نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

بر این اساس شاخص بازار اول ۱۵۶۷۱ واحد، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۵۲۹۸ واحد، شاخص آزاد شناور ۲۳۹۴۸ واحد، شاخص بازار دوم ۳۸۷۹۳ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۳۹۵۳ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) ۲۵۵۶ واحد اُفت کرده است.

لازم به ذکر است فملی، خودرو، شپنا، شستا، خساپا، ولپارس و شتران از جمله نماد‌های پرتراکنش امروز بودند.

معاملات بازار فرابورس

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با اُفت بیش از ۱۸۴ واحدی به پله ۱۷ هزار و ۴۹۱ واحدی رسید.

در بازار فرابورس نیز تعداد ۱۲۱ هزار و ۱۲۶ سهم به ارزش ۲۶ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال در بیش از ۱.۱۱۱ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

حواشی بورس امروز را در 60 ثانیه زیر ببینید: