به گزاش شهر بورس، رئیس دفتر رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی تلویحاً خواستار عدم انسداد درگاه‌های اینترنتی تبادل رمزارز شد. بیشتر بخوانید: رمزارزهایی که نباید بخرید در نامه محمود واعظی به همتی، به استناد درخواست بیش از ۶٠ هزار نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز، تلویحاً عدم مسدود […]

به گزاش شهر بورس، رئیس دفتر رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی تلویحاً خواستار عدم انسداد درگاه‌های اینترنتی تبادل رمزارز شد.

در نامه محمود واعظی به همتی، به استناد درخواست بیش از ۶٠ هزار نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز، تلویحاً عدم مسدود سازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی تبادل رمز ارزها ابلاغ شده است.

دستور واعظی به همتی/درگاه‌های اینترنتی تبادل رمزارز را نبندید

منبع: میزان