به گزارش شهر بورس، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات ۳ خرداد ۱۴۰۰ با اُفت بیش از ۲۰ هزار و ۴۲۱ واحدی به پله یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحدی رسید. در معاملات امروز تعداد ۳۵۳ هزار و ۷۱۹ سهم اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال در بیش از […]

به گزارش شهر بورس، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات ۳ خرداد ۱۴۰۰ با اُفت بیش از ۲۰ هزار و ۴۲۱ واحدی به پله یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحدی رسید.

در معاملات امروز تعداد ۳۵۳ هزار و ۷۱۹ سهم اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال در بیش از ۴ هزار و ۳۲ نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

بر این اساس شاخص بازار اول ۱۲۷۹۹ واحد، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۳۱۶۲ واحد، شاخص آزاد شناور ۱۶۰۳۲ واحد، شاخص بازار دوم ۱۱۲۸۶ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۴۹۹۹ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) ۳۲۳۲ واحد اُفت کرده است.

لازم به ذکر است شپنا، شتران، فملی، ولپارس، شستا، خگستر و ثامید از جمله نماد‌های پرتراکنش امروز بودند.

معاملات بازار فرابورس

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با اُفت بیش از ۲۷ واحدی به پله ۱۷ هزار و ۴۷۶ واحدی رسید.

در بازار فرابورس نیز تعداد ۱۴۳ هزار و ۲۰۶ سهم به ارزش ۳۳ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال در بیش از ۱.۴۴۶ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

حواشی بورس امروز را در شصت ثانیه زیر ببینید: