به گزارش شهر بورس و به نقل از ایسنا، میزان درآمدهای مالیاتی دولت این کشور تا پایان ماه می به سه تریلیون و ۴۹۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. میزان درآمد مالیاتی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه ۱۰ هزار و ۴۹۷ دلار اندازه گیری شده است. از طرف دیگر میزان مالیات […]

به گزارش شهر بورس و به نقل از ایسنا، میزان درآمدهای مالیاتی دولت این کشور تا پایان ماه می به سه تریلیون و ۴۹۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. میزان درآمد مالیاتی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه ۱۰ هزار و ۴۹۷ دلار اندازه گیری شده است.

از طرف دیگر میزان مالیات بر درآمد دولت آمریکا تا پایان ماه می به یک تریلیون و ۶۶۳ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار رسیده است. این میزان درآمد برای مالیات ها بر درآمد شرکت های آمریکایی ۲۱۴ میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار بوده است.

در ماه می، بدهی ایالت های آمریکا دو تریلیون و ۱۲۰ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار و سهم هر شهروند آمریکایی از بدهی های دولت این کشور معادل ۳۷۱۲ دلار بوده است. حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا در بازه ۱۲ ماهه منتهی به می به ۲۲ تریلیون و ۱۵۷ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار رسیده که بدین ترتیب، آمریکا جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان حفظ کرده است.

جمعیت آمریکا در حال حاضر ۳۳۳ میلیون ۱۰۳ هزار نفر است که از این تعداد، ۱۵۱ میلیون و ۱۳۱ هزار نفر در بازار کار مشارکت داشته اند. شمار جمعیت بیکاران آمریکایی تا پایان این ماه معادل ۹ میلیون و ۶۶۸ هزار نفر بوده است.

سهم بخش خصوصی از اشتغال کل، ۱۱۸ میلیون و ۳۱ هزار شغل و بخش دولتی ۲۲ میلیون و ۷۴۶ هزار شغل بوده است. هم چنین ۹ میلیون و ۳۲۶ هزار آمریکایی نیز خوداشتغال بوده اند و از بین کل شاغلین آمریکایی، ۱۲۶ میلیون و ۶۹ هزار نفر به صورت تمام وقت و ۲۵ میلیون و ۹۸ هزار نفربه صورت پاره وقت مشغول به کار بوده اند.

تا پایان ماه می متوسط قیمت خانه در آمریکا ۳۲۶ هزار و ۸۸۳ دلار و متوسط درآمد سالانه ۳۵ هزار و ۴۸۵ دلار بوده است. در شرایطی که تا پایان این ماه ۳۶ میلیون و ۱۲۶ هزار آمریکایی در فقر زندگی می‌کرده اند، ۱۸ میلیون و ۶۰۳ هزار نفر یک میلیون دلار یا بیشتر ثروت داشته اند.

آخرین اخبار اقتصادی را در اینستاگرام شهر بورس بخوانید