احمد اشتیاقی - شهر بورس
پیش‌بینی روند بورس در مردادماه؛ کفِ یک میلیون و 300 هزار واحد از دست نخواهد رفت 04 مرداد 1400
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس:

پیش‌بینی روند بورس در مردادماه؛ کفِ یک میلیون و 300 هزار واحد از دست نخواهد رفت

یک کارشناس بازار سرمایه روند بورس در مردادماه را هم صعودی ارزیابی کرد و گفت: بازار کفِ یک میلیون و 300 هزار واحد را از دست نخواهد داد.