اینترنت ملی - شهر بورس
در تکاپوی ماندن یا رفتن؛ خداحافظی همیشگی اینترنت از ایران؟ 06 مرداد 1400

در تکاپوی ماندن یا رفتن؛ خداحافظی همیشگی اینترنت از ایران؟

طرح جدید مجلس برای مسدودسازی فضای مجازی آینده اینترنت در ایران را با ابهام رو‌به‌رو ساخته و به بحث داغی تبدیل شده است. به عقیده کارشناسان در صورت تحقق این اتفاق و خداحافظی اینترنت از کشور بایستی منتظر مرگ کسب‌و‌کارهای مختلف باشیم.