بازنشستگان - شهر بورس
وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان تا عصر امروز پرداخت می‌شود 06 مرداد 1400

وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان تا عصر امروز پرداخت می‌شود

به گفته مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری، نوبت دوم وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول، تا عصر امروز، چهارشنبه ششم مرداد پرداخت می‌شود.