برنامه خاندوزی برای بورس - شهر بورس
اجرای ۸ مؤلفه بورسی برای ثبات در بازارسرمایه 31 مرداد 1400

اجرای ۸ مؤلفه بورسی برای ثبات در بازارسرمایه

سید احسان خاندوزی امروز در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود برای حضور در وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، «بازارسرمایه» را دومین اولویت و محور برنامه های خود در وزارت اقتصاد و دارایی دانست.