بنزین - شهر بورس
قیمت بنزین گران می‌شود یا واقعی؟ 08 شهریور 1400

قیمت بنزین گران می‌شود یا واقعی؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است که قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود و مجلس در حال بررسی برخی طرح‌ها در این زمینه است.