بودجه - شهر بورس
آغاز مجدد فروش اوراق برای پوشش کسری بودجه دولت از خرداد 28 اردیبهشت 1400

آغاز مجدد فروش اوراق برای پوشش کسری بودجه دولت از خرداد

به گزارش شهر بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل مستمر «روند تحولات متغیرهای اقتصادی»، «روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف» و «پیش‌بینی جریان ورودی و خروجی منابع بودجه عمومی به خزانه و نیز تلاش جهت حصول به درجات […]