تاثیر برجام بر بورس - شهر بورس
خوش‌بینی بورسی به‌ نمادهای کوچک 15 شهریور 1400

خوش‌بینی بورسی به‌ نمادهای کوچک

شاخص‌کل بورس تهران پس از شروع پرقدرت سومین هفته شهریورماه، روز گذشته تن به‌اصلاحی کم مقدار داد و ۰/۲۵درصد عقب نشست.