تجمع مقابل سازمان بورس - شهر بورس
موضع سهامداران در مقابل سازمان بورس: ما پول‌مان را می‌خواهیم 01 اردیبهشت 1400

موضع سهامداران در مقابل سازمان بورس: ما پول‌مان را می‌خواهیم

به گزارش شهر بورس، طی روزها و هفته‌های گذشته تعدادی از سهامداران حقیقی به خاطر ریزش مداوم شاخص‌های بورس و زیان‌هایی که از این ناحیه متوجه سرمایه آنها شده است، در مقابل ساختمان بورس و مجلس تجمع کردند. سال گذشته به موازات آزاد شدن سهام عدالت پس از گذشت ۱۴ سال و همچنین رشد بی‌رویه […]