حجم مبنا Archives - شهر بورس
حجم مبنا چیست و چه تاثیری در معاملات بورس دارد؟ 22 شهریور 1399

حجم مبنا چیست و چه تاثیری در معاملات بورس دارد؟

در هر بازاری کسب و کارهای فراوانی وجود دارد و با به وجود آمدن هر نوع کسبِ درآمدزایی، امکانِ پیش آمدن هر گونه مشکلِ خارج از چهارچوبی فراهم خواهد آمد. برای پیش‌گیری از چنین مصائبی بازار بورس ایران کلیدواژه جدیدی را تحت عنوان حجم مبنا به لغت‌نامه بورس اضافه کرد. که در بازار بورس شبیه […]