خشکسالی - شهر بورس
آب کدام مشترکان جیره‌بندی می‌شود؟ 05 مرداد 1400

آب کدام مشترکان جیره‌بندی می‌شود؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران امروز به مشترکان پر مصرف هشدار داده بود که دسترسی آنها به شبکه آب قطع می‌شود. پیگیری‌ها از این سازمان، حاکی از آن است که بنا شده آب مشترکانی قطع شود که ۳۰ مترمکعب آب در ماه مصرف می‌کنند.