سیاوش وکیلی Archives - شهر بورس
سیاوش وکیلی : بورس دچار مشکل نقدینگی است 22 اردیبهشت 1400

سیاوش وکیلی : بورس دچار مشکل نقدینگی است

به گزارش شهر بورس و به نقل از پاداش سرمایه، سیاوش وکیلی ، کارشناس ارشد بازار درباره تغيير دامنه نوسان به مثبت و منفی ۵ گفت: جو عمومی و افکار عمومی بازار سرمایه نسبت به تغيير ريزساختارها دچار بیش واکنشی است و نه اینکه ریز ساختارها در بازار موثر نباشند، موثر هستند اما نه به […]