علی آهوچهر Archives - شهر بورس
ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس افزایش خواهد یافت 16 شهریور 1399

ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس افزایش خواهد یافت

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، «علی آهوچهر» درباره بارگیری و نصب سکوهای نفتی هندیجان گفت: عملیات فنی نصب دو سکو هر کدام با وزن بیش از هزار تن در میدان هندیجان آغاز شده که ‌اکنون برشکاری برای برچیدن عرشه‌های موقت نصب شده قبلی بر روی پایه‌ها در حال انجام است. به گفته وی، پس […]