مجید سلطانی Archives - شهر بورس
راه های تقویت بازار سهام و سهامداران در شرایط فعلی 16 شهریور 1399

راه های تقویت بازار سهام و سهامداران در شرایط فعلی

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، مجید سلطانی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط فعلی بازار سهام اظهار داشت: این اصلاح برای ادامه روند صعودی بازار لازم و ضروری بود. هر چه رشد شتابان تر باشد، اصلاح نیز عمیق تر خواهد بود. وی افزود: این اصلاح عمیق برای بازار ما که در این مقطع بخش […]