محدودیت ارز Archives - شهر بورس
ورود بدون محدودیت ارز به صورت اسکناس و راه اندازی بورس مسکن 26 خرداد 1399

ورود بدون محدودیت ارز به صورت اسکناس و راه اندازی بورس مسکن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، علی ربیعی درباره مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی اقتصادی اعلام کرد: مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع ورود بدون محدودیت ارز به صورت اسکناس طرح شد و به تایید مقام رهبری رسید و قرار شد بدون محدودیت ارز ورورد اسکناس آزاد شود. بورس تهران: آماده پذیره […]