مرکز آمار ایران Archives - شهر بورس
رشد 22 درصدی قیمت زمین در بهار امسال 27 شهریور 1399

رشد 22 درصدی قیمت زمین در بهار امسال

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۵٧١۴١ هزار ریال با میانگین مساحت ٢٣۶ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل، ٢٢.١درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١.٨ درصد افزایش داشته است. بنگاه‌های معاملات […]