پالایشی ها - شهر بورس
سهام پالایش نفت تهران با صف خرید بازار را ترک کرد 23 مرداد 1400

سهام پالایش نفت تهران با صف خرید بازار را ترک کرد

سهام پالایش نفت تهران در اولین روز هفته به رشد خود ادامه داد و به صف خرید نشست. همچنین شتران دومین نماد با بیشترین ورود پول در بورس امروز بود.