پتروشیمی کرمانشاه - شهر بورس
تقسیم سود 110 تومانی/ سودآوری دو برابری 10 خرداد 1400

تقسیم سود 110 تومانی/ سودآوری دو برابری

به گزارش شهر بورس، ابوالقاسم فارسی رییس هیات مدیره پتروشیمی کرمانشاه در حاشیه این مجمع در خصوص متغیرهای اثر گذار بر عملکرد این شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ و اقدامات انجام شده در سال مالی ۹۹ توضیح داد و گفت: یکی از مواردی که بر عملکرد شرکت موثر خواهد بود، نرخ اوره است که با […]